Radionoca je dio aktivnosti projekta "Žene kao pokretači razvoja ruralnog turizma" finansiranog od strane Fondacije za osnaživanje žena u Bosni i Hercegovini.