Cilj manifestacije je promocija bogate bosansko hercegovačke tradicionalne sofre, kao i njen spoj sa modernom gastro ponudom. Na ovoj maninifestaciji gosti će se moći upoznati sa drugim tradicionalnim soframa naših gostiju iz prihvatnog centra "Ušivak", a dolaze iz različitih dijelova svijeta (Iraka, Irana, Sirije Pakistan, Gvineja, Kuba). Manifestacija će biti propraćena bogatim kulturno umjetničkim programom.